นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คนไทยไม่ควรพลาด | MyYes Shop
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คนไทยไม่ควรพลาด

บทความที่แล้วได้พาชมนิทรรศการ ชั้น 7 (http://myyesshop.com/blog-content/571) และ ชั้น 8 (http://myyesshop.com/blog-content/580) ไปแล้วนั่น คราวนี้มาต่อกันที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น9 ซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คนไทยไม่ควรพลาดโดยทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาแสดงจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่และแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ 

 

1. ช่วงต้นรัชกาลจัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดาตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์

2. ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่ และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. และช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆและสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน  2560 – 7 มกราคม 2560 (หยุดทุกวันจันทร์)

ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bacc.or.th/