MyYes Shop

MyYes Talk

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่  www.myyesshop.com

ร้านค้าออนไลน์ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 


เป็นเวลากว่า 46 ปี ที่เราได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของหญิงไทยให้มากที่สุด ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบที่ตอบสนองความต้องการด้านแฟชั่น ด้านฟังก์ชันการใช้งาน การพัฒนาด้านแพทเทิร์น เพื่อการตัดเย็บที่สวมใส่สบาย และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดยปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสรีระของหญิงไทยในช่วงกว่า 46 ปีที่ผ่านมา

 

 

ในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความพร้อมที่จะมีกิจกรรมและการพักผ่อนเฉกเช่นกลุ่มคนในวัยที่อ่อนวัยกว่า แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและรูปร่างสรีระ จึงทำให้มีความต้องการการดูแลเพิ่มขึ้นบ้าง จากการตระหนักรับรู้ความต้องการของกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ เราจึงมุ่งพัฒนากลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ PRESEA by WACOAL เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มนี้เป็นพิเศษ

 

 

สำหรับสังคมสาว ๆ ในวัยที่อ่อนเยาว์กว่า จากลักษณะการบริโภคและโภชนาการในปัจจุบัน สาว ๆ บางส่วนก็อาจจะมีรูปร่างที่ต้องการรูปแบบชุดชั้นในและเสื้อผ้า ที่ช่วยเสริมสร้างบุคลลิกภาพที่ดี สวมใส่สบายมากขึ้น เราจึงมั่นใจว่า SGARLET by WACOAL ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสาวพลัสไซส์ ภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณสมบัติรองรับรูปร่างของสาวพลัสไซส์ จะช่วยให้คุณสาว ๆ พลัสไซส์ มีเสื้อผ้าชุดชั้นในที่สวมใส่สบายพร้องรองรับในกิจกรรมของทุกไลฟ์สไตล์

 

 

สำหรับคุณผู้หญิงในอีกกลุ่มหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของสรีระอย่างรวดเร็วภายในเวลา 9 เดือน นับได้ว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งหวังกลับคืนมาเป็นคุณแม่ที่มีรูปร่างเพื่อบุคคลิกภาพที่ดี กลุ่มสินค้า INNINE by WACOAL ออกแบบจากความเชี่ยวชาญชุดชั้นในสตรีที่เรามุ่งศึกษาและรวมรวมข้อมูลเพื่อวิจัย สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อประโยชน์การใช้งานทั้งคุณแม่และลูกน้อย

 

 

และสำหรับลูกน้อย เสื้อผ้าเด็กอ่อน AMUSANT by ENFANT พัฒนาจากความเข้าใจของผู้ผลิตชุดเสื้อผ้าเด็กอ่อน Enfant จึงได้นำนวัตกรรมด้านเนื้อผ้าที่ตอบสนองความต้องการภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและการพัฒนารูปแบบดีไซน์เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับชุดเด็กอ่อน ให้คุณแม่ดูแลลูกน้อยได้สะดวกมากขึ้น