MyYes Shop

วิธีการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ

โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าลูกค้า ผ่านบริษัทขนส่งหรือบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่ลูกค้า เลือกประเภทวิธีการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 3-5 วัน สำหรับ กรุงเทพและปริมณฑล 5-7 วัน สำหรับ ต่างจังหวัด